Hlavní menu

Plavební řád

1. Oprávnění k řízení plavidla

K řízení plavidel tohoto typu není třeba žádné oprávnění. Osoba řídící plavidla musí však být starší 18 let a musí být schopna kdykoliv předložit kontrolním orgánům svůj průkaz totožnosti. Upozorňujeme, že v průběhu plavby platí nulová tolerance na alkohol a jakékoliv další látky snižující pozornost. Osádka plavidla bude před zahájením plavby seznámena s plavidlem a s jeho ovládáním jak teoreticky, tak i zkušební plavbou. Zvláštní pozornost bude věnována proplouvání zdymadly.

2. Kapacita plavidla

Každé plavidlo je viditelně označeno maximálním počtem cestujících na palubě v průběhu plavby. Naše plavidla umožňují pohodlné cestování pro 4 až 12 osob. Samozřejmostí je malá kuchyňka a oddělené chemické WC.

3. Licence provozovatele

Provozovatel je právnickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku ČR. Všechna plavidla jím provozovaná jsou řádně otypována, mají platný technický průkaz vydaný Státní plavební správou a jsou schválena pro provoz v půjčovně.

4. Ovládání plavidla

Nezbytnou součástí každého plavidla je kormidelna. V případě plavidel typu Oran a Bono je umístěna na zádi plavidla a je kryta skládacím přístřeškem. U plavidla Zuzka je kormidelna součástí obytného prostoru.

5. Plavba a cykloturistika

Všechna naše plavidla jsou opatřena standardními nosiči kol pro členy posádky. Plavba tedy umožňuje využití rozsáhlé sítě cyklostezek lemujících nejbližší a pro ty zdatnější i vzdálenější okolí koryta Baťova kanálu i řeky Moravy.

6. Plavba a rybaření

Celý splavněný úsek řeky Moravy i Baťův kanál je bohatě zarybněn. Bez nadsázky se jedná o jeden z nejlepších revírů jižní Moravy s životními úlovky.

7. Plavba a komunikační technologie

Každé naše plavidlo je opatřeno 12V zásuvkami pro dobíjení Vašich mobilních telefonů, případně notebooků.

 

8. Plavba a hygiena

Většina přístavišť je vybavena sprchami a umývárnami, některé však bohužel za poplatek. V těchto přístavištích je možno doplnit i vodu pro kuchyňku.

9. Plavba a pohonné hmoty

Žádné přístaviště nedisponuje čerpací stanicí pohonných hmot. Vaše plavidlo však bude vybaveno dostatečným množstvím pohonných hmot pro pohodlnou plavbu po celém splavněném úseku. U některých přístavišť se nachází běžné čerpací stanice.

10. Plavba a nocování

Každé plavidlo je uzpůsobeno ke snadné lůžkové úpravě. Plavidla nejsou vybavena ložním prádlem, pouze prostěradlem. Doporučujeme přivézt s sebou lůžkoviny, spacáky, polštáře dle vlastního uvážení.

11. Plavba a porucha či nehoda

Po celou dobu Vaší plavby jsme Vám stále k dispozici na uvedených tel. číslech.

12. Plavba a ochrana provozovatele

Před vyplutím skládá každá posádka vratnou kauci – viz. jednotlivé hausbóty, odst. Doplňující informace. Kauce bude po odečtení níže uvedených nákladů vrácena po skončení plavby vkladateli. Kauce slouží ke krytí nákladů na spotřebované pohonné hmoty, na úklid plavidla – viz. jednotlivé hausbóty, odst. Doplňující informace, případně na náhradu škod prokazatelně způsobených posádkou v průběhu její plavby.

13. Plavba a Vaše auta

Svá auta můžete bezpečně zaparkovat v těsné blízkosti přístaviště v areálu zařízení Ranch Mississippi River ve Veselí nad Moravou (parkování zde je zpoplatněno).

14. Rezervace plavidla

Zarezervovat naše plavidlo můžete telefonicky i elektronicky na těchto stránkách. Po potvrzení a schválení rezervace Vám bude odeslána zálohová faktura s platebními podmínkami odpovídajícími Vašemu požadavku. Splatnost zálohové faktury je 7 dní. Doplatek do plné výše pronájmu podle Vašeho požadavku je splatný před nástupem na plavbu, přičemž zálohová faktura je považována za stornopoplatek a v případě zrušení Vaší rezervace je nevratná. Vyhrazujeme si právo i elektronické fakturace.
pix Rezervace
pix
batak-hausboty
Kontakt: 739 657 396
ZChmelarova@seznam.cz
2014 © Baťák Hausboty
Vláky, 698 01 Veselí nad Moravou
IZ

FB
pix
Provozní doba:
PO-ČT: 8.00 - 21.00
PA-SO:  8.00 - 24.00
Ne:       9.00 – 24.00

 
pix
Tipy na výlety
v okolí